Truca’ns al 900 73 08 50

Política de privacitat – Parlem

1. Glossari de termes

Per a la millor comprensió de la Política de privacitat, es defineixen els següents conceptes als quals s’anirà fent referència a la mateixa:

Client o titular: persona o empresa que formalitzi la relació contractual sobre els Productes i Serveis PARLEM (des d’ara, anomenat també com a Client PARLEM).

Usuari: persona que utilitzi qualsevol producte o servei, pàgina web o AppPARLEM.

Representant / Interlocutor d’empresa: persona designada per l’empresa Client del Producte o Servei PARLEM per representar-la legalment i / o per a la recepció de comunicacions informatives i / o comercials.

Producte o Servei PARLEM: productes o serveis la comercialització es realitzi sota qualsevol de les marques PARLEM, independentment de l’entitat de el Grup PARLEM que presti el servei. En aquest sentit, sota la marca PARLEM es podran prestar serveis de telecomunicacions mòbils, fixos, banda ampla i televisió, venda de terminals, assegurances, microcrèdits, serveis de tecnologies de la informació, de seguretat, etc. Podràs consultar un llistat actualitzat de les marques PARLEM així com de les empreses de el Grup PARLEM que presten Productes i Serveis PARLEM a LEMON TELECOM.

Pàgines web i AppsPARLEM: pàgines web i aplicacions de PARLEM posades a disposició del Client o usuari per l’ús dels seus productes i serveis PARLEM.

Perfil comercial: és un tractament automatitzat de dades consistent en avaluar determinats aspectes personals d’un client o usuari per analitzar o predir aspectes relatius a, per exemple, la seva situació econòmica, preferències personals, interessos, comportament, ubicació o moviments d’aquesta persona física, amb l’objectiu d’adaptar l’oferta comercial als seus gustos, preferències i ús dels serveis, podent incloure la combinació de dades proporcionades pel client o usuari i altres generats per PARLEM.

Socis PARLEM: són col·laboradors o empreses terceres alienes al Grup PARLEM amb què PARLEM col·labora i respecte de les quals, en els casos específicament indicats, et podrem fer publicitat.

Mitjans per a campanyes publicitàries (inclosos els electrònics i digitals): seran els realitzats per telèfon, correu postal o electrònic i SMS o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

tornar a dalt

2. Qui tracta teves dades?

Les següents empreses del Grup PARLEM, independentment de la marca PARLEM amb la qual el Client o usuari disposi de el servei, seran corresponsables del tractament de les dades personals del Client PARLEM en funció dels productes i serveis que tingui contractats, llevat d’aquelles particularitats que poguessin recollir en les condicions del producte o servei concret (en endavant conjuntament PARLEM):

 • MATRIOS CONSULTING, S.L. B64719978
 • GOOGLE INC. EU372000041
 • FACEBOOK IRELAND LTD. IE9692928F
 • TWITTER, INC. IE9803175Q
 • LINKEDIN CORPORATION
 • SALESFORCE.COM SPAIN S.L. B84495449
 • ACUMBAMAIL SL B13538590
 • ONE MILLION BOT, SL. B42588830
 • ADAM WARLOCK CORPORATE INVESTMENTS, S.L.U. B54045935
 • APFUTURA INTERNACIONAL SOLUCIONES S.L. B64993876
 • INTERBOX TECHNOLOGY, S.L. B95783312
 • XFERA MÓVILES, S.A.U. A82528548
 • OVER THE TOP NETWORKS IBÉRICA, S.L. B86588639
 • ORIAN COMPANY BROTHERS, S.L. B67272328
 • ORANGE ESPAGNE, S.A.U. A82009812
 • ADAMO TELECOM IBERIA, S.A. A65232357
 • LEMON TELECOM, S.L. B5769115
 • CENTUM SOLUTIONS, S.L. B84306182
 • AGILE CONTENT INVERSIONES, S.L. B66755745
 • LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. A25345331
 • ÁMBITO DIRECTO, S.L. B63693998
 • MEDIOS Y SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A. A59916627
 • GOSSAN INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L. B86717014
 • ENRIC MALRÀS FORÉS 47623454E
 • AVSYSTEM SŁAWOMIR WOLF S.P.J. PL6772280451
 • SOSMATIC, S.L. B61768834
 • CANO & CABEZA ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. B62063920
 • VIA POBLENOU, S.L. B65180234
 • AMBITO DIRECTO, S.L. B63693998
 • INTERBOX TECHNOLOGY, S.L. B95783312
 • AIRCALL S.A.S. FR85807437595
 • ATLASSIAN PYT LTD. EU372001951
 • CENTUM SOLUTIONS, S.L. B84306182
 • ANTONIO GARCÍA GARCÍA 07964529C

Així mateix, et comuniquem que el Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar per la protecció del teu dret fonamental a la protecció de dades personals dins de PARLEM. Per contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de PARLEM, podràs escriure a la següent adreça: PROTECCIODEDADES@PARLEM.COM

3. Què és una dada personal i quines dades tractem?

Les dades personals són tota informació sobre una persona física identificada o identificable. En aquest sentit, es considera persona física identificable tota persona la identitat pugui determinar, directament o indirectament, mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Des de PARLEM, tractem la informació personal que el client o usuari facilita per a la contractació d’un producte o servei, la informació generada a través de la prestació d’ell mateix, així com les dades generades o estimats per PARLEM. Basant-se el principi de minimització, les dades que podrem tractar seran adequades, pertinents i limitats als necessaris en funció dels fins per als quals són tractats, i respectant sempre la voluntat de el client o usuari.

Les dades objecte de tractament, seran diferents depenent dels Productes o Serveis PARLEM que el Client o usuari utilitzi o tingui contractats, així com dels tractaments addicionals permesos o autoritzats pel mateix.

Les dades que pot tractar PARLEM són els següents:

a) Dades obtingudes del Client o usuari: són les dades facilitades pel client o usuari de forma inicial per gestionar la contractació, o posteriorment durant el transcurs de la mateixa. Entre aquestes dades es troben les dades de contacte (DNI, adreça postal, adreça d’instal·lació, telèfons fix i mòbil), adreça de correu electrònic, data de naixement, professió i sector econòmic i / o d’activitat, dades de pagament i / o compte bancari per domiciliació de factures, els moviments de portabilitat de les línies, així com qualsevol tipus d’informació demanada, si s’escau, a través dels canals d’atenció al Client de les diferents marques PARLEM (per exemple, nick o identificador en xarxes socials, reclamacions, avaries, consultes realitzades a través de canal telefònic, de xat, correu electrònic o qualsevol altre mitjà que pogués utilitzar PARLEM en un futur), incloent la obtinguda a través de les galetes a les teves visites a les Pàgines web i AppsPARLEM , i les interaccions de el client o usuari amb les xarxes socials oficials de PARLEM.

Addicionalment, a través d’alguns serveis PARLEM o formularis que voluntàriament siguin omplerts pel client / usuari, es podran incorporar un altre tipus de dades per conèixer millor a el client que podran estar relacionats amb altres Productes i Serveis PARLEM, com per exemple, informació sobre les característiques de la teva llar i serveis que tens contractats en el mateix (assegurances, seguretat privada, música, televisió, domòtica, etc.), situació laboral, informació sobre el teu vehicle, o qualsevol altre en funció dels sectors en què PARLEM pugui comercialitzar els seus productes i serveis. Les dades obtingudes per aquests mitjans seran utilitzades per PARLEM i seran incorporades a la resta d’informació que tenim com a client, així com per a la resta de finalitats que s’haguessin permès o autoritzat de conformitat amb el que disposa aquesta Política de privacitat.

b) Dades no obtinguts del Client o usuari:

1) Dades derivats de la prestació de servei o producte:

a) Dades de Productes o Serveis PARLEM: són les dades referents al tipus de productes o serveis contractats, equipament instal·lat, consum mitjà mensual, per exemple, relacionat amb el nombre de trucades, nombre de minuts, tipus de trucada (nacional, internacional, roaming …); nombre d’SMS, volum de dades utilitzat; dades de facturació, per exemple, ingressos per client o mitjana de l’import aritmètic, tipus de serveis cobrats a través de la seva factura i dades d’utilització dels mateixos, incloent aplicacions, pàgines web i plataformes PARLEM.

b) Dades de trànsit: són les dades associades al detall de trucades, és a dir, nombre origen i nombre destí, data, hora i durada de la trucada; nombre origen i destinació dels SMS i / o MMS enviats, l’adreça IP pública de cada connexió realitzada, incloent la seva data i hora de connexió, el nombre que identifica internacionalment a un client (IMSI), així com qualsevol altre esdeveniment associat al trànsit veu, dades o missatges.

c) Dades de visites web: són les dades tècniques i de navegació associats a cada accés o visita web realitzada, incloent l’adreça IP pública amb la qual es realitza, la data i hora d’aquesta connexió, la consulta a l’DNS, les pàgines webs consultades o les aplicacions utilitzades, la IP del web consultada, nom de domini (URL), apartats visitats dins de la pàgina web (URI) i volum de dades utilitzades.

d) Dades de localització: són les dades de la posició geogràfica de la línia mòbil de l’usuari, és a dir: l’identificador de l’antena a la qual està associada la comunicació i la seva posició geogràfica, el canvi d’antena i / o encesa i apagat de el dispositiu per poder donar-te la cobertura necessària, data i hora de la informació anterior.

Si en algun servei es realitza el tractament d’altres dades de localització diferents dels indicats en el present apartat realitzats amb una altra tecnologia, per exemple, localització GPS s’indicarà en les corresponents condicions de prestació de servei.

e) Dades emesos i / o obtinguts de el dispositiu: són les dades obtingudes del teu dispositiu, ja sigui perquè a través dels permisos hagis donat accés a la mateixa o hagi estat emès pel mateix dispositiu i sigui necessari per al funcionament. Aquestes dades poden ser: les dades emmagatzemades al dispositiu, agenda de contactes, identificadors tècnics, galetes, fotos, sistema operatiu, adreça IP de la connexió, MAC, idioma, versió de l’app, fus horari, operador de la targeta SIM, estat dels permisos atorgats per l’usuari, tokens, mida de la pantalla, o qualsevol altra característica del dispositiu.

2) Dades generades o estimades per PARLEM:

Són les dades resultants de les anàlisis realitzades per PARLEM en funció de les dades disponibles de client o usuari per a gestió interna, atenció comercial i la resta de finalitats relacionades amb l’execució del contracte, així com, si s’escau, per a la resta de finalitats indicades en l’apartat 5.

Per a què tractem les vostres dades?

Podrem realitzar estimacions basades en les dades sobre la teva edat, gènere, terminal o dispositiu utilitzat (marca, model, sistema operatiu), antiguitat (de el client, de la línia o del terminal utilitzat), canal de compra preferit, província d’atenció a client i botiga més propera, tipus d’habitatge, retorn de campanyes comercials realitzades, si el client o usuari utilitza mitjans digitals, quin és el millor horari per contactar, comportament de pagament, grau de propensió a la baixa, així com, l’anàlisi bàsica de aspectes relatius a les teves preferències personals i interessos a partir de les dades de consums a PARLEM, etc.

Addicionalment i si tenim consentiment per a això, podrem utilitzar les dades addicionals que s’indiquin per realitzar perfils comercials més complets de el client o usuari com ara la composició de la llar, el nivell econòmic, el tipus d’activitat laboral, interessos i preferències com viatges, esport , jocs, ciència, jardí, moda, amants de la música, cinema o teatre, etc.

3) Dades no obtingudes de l’interessat que provenen de fonts externes::

Són dades que permetran a PARLEM disposar d’un detall actualitzat i més fiable que permeti la regularització o comprovació de les dades proporcionades pel client o usuari per al seu posterior ús d’acord amb el que estableix la present Política. Per exemple, consultarem el cadastre per regularitzar el nom del carrer perquè en tots els clients sigui la mateixa o consultarem llistats d’adreces IP infectades amb algun tipus de malware amb l’objectiu de protegir la seguretat de les xarxes. Podràs consultar un llistat actualitzat de les fonts externes consultades per PARLEMa XFERA MÓVILES, S.A.U., GOOGLE INC.

No obstant l’anterior, s’informa que la prestació dels Productes i Serveis PARLEM podran implicar el tractament d’altres categories de dades no incloses en aquesta enumeració, en aquest cas, el Client o usuari serà informat en les condicions de privacitat específiques per a cada un dels productes o serveis afectats, i demanat el seu consentiment, si cal, d’acord amb la normativa aplicable per consultar les condicions dels productes i serveis PARLEM que poguessis tenir contractats pots fer-ho mitjançant el següents links:

CONDICIONS GENERALS: https://parlem.com/condicions-contractacio/

CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS ADSL: https://parlem.com/condicions-adsl/

Sense perjudici de les dades indicades anteriorment, PARLEM informa que les dades tractades podran ser objecte d’un procés d’anonimització irreversible complint, en tot cas, amb el Codi de bones pràctiques en protecció de dades per a projectes de Big data, així com les Orientacions i garanties en els procediments d’anonimització de dades personals publicades per l’Agència Espanyola de Protecció de dades amb l’objectiu d’emprar totes les garanties establertes per la legislació així com qualssevol altres mesures que permeti el mercat i la tecnologia. Podràs obtenir més informació sobre com anonimitzem les teves dades a l’apartat 14.

Com i per a què anonimitzem les teves dades? Referent a això, cal assenyalar que els principis de protecció de dades de caràcter personal no són aplicables a la informació anònima.

4. Com tractem les teves dades?

En la present Política es recull el detall de la forma en què PARLEM tracta les dades personals, i de la qual s’ha informat al Client.

Hi ha Productes i Serveis PARLEM que tenen diverses línies associades, la qual cosa implica la necessària interrelació entre els titulars i els usuaris o interlocutors d’empresa. Aquesta circumstància comporta l’obligació per part de la titular de posar en coneixement d’aquests usuaris o interlocutors els drets i obligacions que li corresponguin i que es recullen en la present Política, o en els termes i condicions dels Productes i Serveis PARLEM vigents en cada moment .

Què implica ser Client o titular?

El Client és el responsable de la relació establerta amb PARLEM, i el que accepta les condicions en què es desenvolupa la mateixa. En aquest sentit, garanteix que està facultat i ha obtingut el consentiment dels usuaris o interlocutors per acceptar les condicions de privacitat que s’estableixen en la present Política així com en les condicions de cada un dels Productes i Serveis PARLEM contractats.

S’informa el Client que les facultats que se li atribueixen per a la gestió dels seus drets, estan adaptades segons la tecnologia i característiques dels nostres diferents canals (web, botigues, telefònic, dispositius o aplicacions) i poden ser diferents de les assignades a l’usuari o interlocutor. De l’abast d’aquestes facultats s’informarà degudament en l’accés a les mateixes.

Què implica ser usuari?

Independentment de la condició de titular o client, l’usuari és el que utilitza els productes i serveis PARLEM contractats pel titular. PARLEM es troba compromesa amb la privacitat, de manera que sense perjudici de les facultats establertes per al Client, l’usuari tindrà la facultat d’oposar-se a tots o algun dels tractaments gestionats pel client i que podrien afectar el tractament de les seves dades personals.

Què implica ser representant i / o interlocutor d’empresa?

El representant i / o interlocutor de l’empresa és el que manté la relació directa amb PARLEM, i el tractament que es realitza de les seves dades de contacte està emparat en la relació establerta entre PARLEM i l’empresa client. Sense perjudici de les facultats establertes per l’Empresa per als representants i / o interlocutors, aquests tindran la facultat d’oposar-se a la recepció de comunicacions comercials a través dels mitjans establerts per PARLEM.

5. Per a què tractem les vostres dades?

En PARLEM tractem les dades de client o usuari per a la prestació de servei, així com per a altres finalitats que el mateix permeti o autoritzi en els termes informats en la present Política de privadesa o en les Condicions específiques de cada Producte o Servei PARLEM contractat.

Addicionalment, durant la vigència de la relació contractual, es podran incorporar altres dades per a aquestes o altres finalitats, en aquest cas el client o usuari serà degudament informat en el moment de la recollida dels mateixos, per exemple, a través de l’1004, atenció comercial a botiga, canal en línia o Apps. De manera que, abans de realitzar qualsevol tractament addicional no previst en la present Política t’ho comunicarem a la “Informació sobre privacitat” oa la clàusula de privacitat de les Condicions particulars de cada producte, servei, aplicació o formulari PARLEM.

El Client serà l’únic responsable de tota la informació que es proporcioni a PARLEM per a la gestió i contractació dels productes i serveis, garantint que està facultat i ha obtingut el consentiment del seu titular per al lliurament. PARLEM no es responsabilitza de la utilització de dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades proporcionats pel Client.

A aquests efectes, PARLEM informa de les bases legitimadores que permetran els diferents tractaments:

1r. Execució del contracte

PARLEM informa que per a l’execució del contracte subscrit amb el Client podrà utilitzar, d’entre les categories de dades que recull l’apartat 3, aquelles que siguin necessàries per a la correcta execució de la mateixa. A més, necessitem tractar les teves dades per poder prestar-te amb la màxima qualitat dels millors productes i serveis, per adaptar-nos a les teves necessitats, així com per millorar la teva experiència en el gaudi d’aquests productes i serveis. Tractar les dades ens permetrà ser més eficients i per tant ens ajudarà a seguir mantenint els màxims nivells de seguretat i confiança en els serveis que et prestem.

La concreció específica de les dades tractades s’identificarà en les clàusules de protecció de dades de les Condicions de cada producte o servei. A més, com a client PARLEM, els tractaments que puguin ser necessaris per complir amb aquest contracte es realitzarà amb les següents finalitats:

Prestar el servei, mantenir-lo i gestionar la relació contractual amb el client o usuari.

Atenció a client a través de qualsevol canal PARLEM, botigues PARLEM, pàgines i AppsPARLEM, xarxes socials o qualsevol altre mitjà de comunicació autoritzat per PARLEM, incloent eines, dispositius i / o aplicacions que PARLEM posi a disposició de l’ mateix per a la gestió dels seus productes i serveis, com ara els xats.

Conèixer com s’utilitzen els Productes o Serveis, Pàgines web i AppsPARLEM contractats o posats a disposició de client o usuari per detectar tendències i correlacions, realitzar analítiques, estudis o avaluacions sobre l’ús de la mateixa, entendre i predir les necessitats dels clients i / o usuaris, nivell de satisfacció, així com per prendre millors decisions de negoci (p.ex. com millorar i evolucionar les dites Productes i serveis) i personalitzar la teva experiència.

Acreditar la contractació, realització d’analítiques per a automatització de gestions amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció tècnica i comercial, verificar la satisfacció dels clients o usuaris a través de la gravació de la seva veu i, si escau, transcripció de la atenció proporcionada a través dels canals habilitats a l’efecte.

Comprovar la solvència de el client mitjançant l’accés a sistemes d’informació creditícia de forma prèvia a la contractació de qualsevol producte o servei PARLEM i mentre es mantingui vigent l’esmentada relació contractual. Els sistemes d’informació creditícia concrets utilitzats per PARLEM es troben identificats en l’apartat “fonts externes” de XFERA MÓVILES, S.A.U.

Realització d’estadístiques, enquestes o estudis de mercat, que tinguin per finalitat avaluar la qualitat del producte o servei, la presa de decisions de negoci, comercials, d’inversió, comprovar les vendes o productes que més es venen etc., incloent un termini de tres mesos després d’haver deixat de ser client o usuari, per exemple, per conèixer els motius de la seva marxa o insatisfacció. Per a això, PARLEM compta amb tercers de confiança als que encarrega la realització d’aquestes enquestes o estudis de mercat per a l’obtenció dels resultats anònims.

Mantenir la seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques, detectar fallades o errors tècnics en la transmissió de les comunicacions electròniques, així com, qualsevol tractament que sigui necessari per a la correcta prestació el servei de telecomunicacions o qualsevol altra normativa sectorial sigui aplicable

Complir amb les obligacions legals de qualitat del servei imposades per la legislació de telecomunicacions.

Detectar o impedir la utilització abusiva o fraudulenta dels Productes i serveis PARLEM, així com la seva contractació irregular, incloent qualsevol mecanisme utilitzat per PARLEM amb l’objectiu de verificar la correcta identificació el client o usuari.

Convidar els clients, a través seu interlocutor, a jornades, esdeveniments o accions públiques organitzades per PARLEM que puguin ser del seu interès.

Qualsevol altra que sigui obligatòria i necessària per al compliment de les seves funcions com a operador de telecomunicacions o de prestador de serveis de la societat de la informació.

2n. interès legítim

L’interès legítim constitueix una base legitimadora del tractament, sempre que l’interès en tractar les dades de client PARLEM per a la finalitat indicada es trobi dins de les teves expectatives raonables basades en la relació que tens com a client i usuari PARLEM.

En aquest sentit, considerem que es troben emparats per l’interès legítim i, per tant, PARLEM podrà tractar les següents dades per a cadascuna de les finalitats descrites a continuació:

Es podran tractar les dades sobre tràfics anòmals que es puguin estar realitzant des de la connexió de client o usuari i que afectin la seguretat de les xarxes, sistemes o equips per tal que PARLEM pugui remetre a aquest, per qualsevol mitjà, informació o alerta de ciberseguretat.

Es podran tractar les dades obtingudes del Client o usuari, les dades derivades de la prestació de servei o producte (dades dels productes o serveis PARLEM i els consums i les visites a les nostres pàgines web i AppsPARLEM) així com les dades generades per PARLEM, amb la finalitat d’analitzar o predir de forma molt bàsica aspectes relatius a les seves preferències personals i interessos i que, PARLEM pugui oferir el mateix, per qualsevol mitjà, ofertes personalitzades de productes i serveis PARLEM.

Es podran cedir a altres empreses de el Grup PARLEM que prestin Productes i Serveis PARLEM, les dades obtingudes del Client o usuari, les dades derivades de la prestació de servei o producte (dades dels productes o serveis PARLEM i els consums) i les dades generades per PARLEM amb fins administratius interns o de gestió comercial, perquè PARLEM pugui oferir a aquest, per qualsevol mitjà, ofertes personalitzades d’aquests Productes i Serveis PARLEM, sempre que fos necessari i de forma puntual, així com per a poder evitar la reiteració innecessària de comunicacions comercials.

Addicionalment i per a la realització d’ofertes comercials, PARLEM podrà tractar les dades proporcionades per l’usuari d’aquells que hagin sol·licitat informació sobre productes i serveis PARLEM per qualsevol Mitjà (incloent-hi, si és el cas, els electrònics), durant un termini màxim de dos anys des que van ser subministrats.

El dret d’oposició a aquests tractaments es pot fer mitjançant l’enviament de la notificació pertinent a les adreces que consten a l’apartat “Exercici de Drets” de la present Política de Privacitat.

3r. consentiment

El consentiment constitueix una base legitimadora del tractament que permetrà que PARLEM pugui tractar les dades per a cadascuna de les finalitats descrites a continuació, prèvia obtenció de la corresponent autorització de el client o usuari segons correspongui.

Per a això, cada Client o usuari rebrà prèviament una comunicació informativa específica amb el suficient nivell de detall per al tractament de les dades amb les finalitats indicades a continuació:

Es podran tractar les dades obtingudes del Client o usuari, les dades derivades de la prestació de servei o producte (dades dels productes o serveis PARLEM, els consums i les visites a les nostres pàgines web i AppsPARLEM ), les dades generades per PARLEM i fonts externes, amb la finalitat de realitzar un perfil comercial i que PARLEM pugui oferir-li, per qualsevol mitjà, inclosos electrònics i digitals, ofertes de productes i serveis de PARLEM i socis PARLEM.

Es podran tractar les dades obtingudes del Client o usuari, les dades derivades de la prestació de servei o producte (dades dels productes o serveis PARLEM, els consums, dades de trànsit, visites web i localització ) i fonts externes, amb la finalitat de realitzar un perfil comercial i poder realitzar a la mateixa, per qualsevol mitjà, inclosos electrònics i digitals, ofertes personalitzades de productes i serveis PARLEM.

Es podran tractar les dades obtingudes del Client o usuari, les dades derivades de la prestació de servei o producte (dades dels productes o serveis PARLEM, els consums, dades de trànsit, visites web i localització ) i fonts externes amb la finalitat de realitzar un perfil comercial i poder realitzar a la mateixa, per qualsevol mitjà, inclosos electrònics i digitals, ofertes personalitzades de productes i serveis de socis PARLEM.

Es podran tractar les dades obtingudes del Client o usuari, les dades derivades de la prestació de servei o producte (dades dels productes o serveis PARLEM, els consums, amb la finalitat de realitzar un perfil comercial i que PARLEM pugui oferir a aquest, per qualsevol mitjà, inclosos electrònics i digitals, ofertes de productes i serveis PARLEM, durant un termini màxim de dos anys des de la finalització del contracte amb PARLEM.

Es podran tractar les dades obtingudes del Client en els casos en què el mateix, d’acord amb el seu dret a figurar a les guies telefòniques o de serveis de consulta telefònica sobre números d’abonat, hagi manifestat explícitament el seu desig de ser inclòs. No obstant això, el client podrà sempre sol·licitar, gratuïtament acreditant per escrit la seva identitat, la seva exclusió, la no utilització per a fins de venda directa, l’omissió total o parcial de la seva adreça o altres dades personals o que s’esmenin els errors existents.

La retirada del consentiment per a aquests tractaments es pot realitzar mitjançant l’enviament de la notificació pertinent pels mitjans que consten a l’apartat “Exercici de Drets” de la present Política de Privacitat.

6. Terminis de conservació de la informació

S’informa que, en compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades seran tractades únicament i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s’hagin recaptat en cada moment. Seran doncs mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals.

Per tot l’anterior, PARLEM ha establert els següents els terminis de conservació que seran aplicables en funció de la finalitat i de la base legitimadora, llevat que en algun supòsit s’hagi especificat un termini diferent en la present Política de privacitat o en les condicions de prestació de cada un dels productes i serveis PARLEM:

Per a realitzar els tractaments relacionats amb l’execució del contracte, les dades seran conservades durant el temps que sigui estrictament necessari per complir amb les finalitats que requereixi cada producte o servei. La informació sobre trànsit, navegació i localització es tractarà durant un període que pot oscil·lar entre 3 i 12 mesos per complir amb les obligacions de manteniment de la seguretat de les xarxes o prevenció del frau.

En aplicació de la legislació civil, mercantil i fiscal, les dades relacionades amb la contractació i la facturació dels productes i serveis contractats, s’emmagatzemaran durant un termini de 8 anys des de la baixa de client.

En compliment de la Llei 25/2007, es conservaran les dades de trànsit i localització 12 mesos que podran ser sol·licitats mitjançant requeriment judicial.

Per a realitzar els tractaments relacionats amb l’anàlisi de les dades per predir els interessos i preferències el client o de l’usuari emparat per l’interès legítim, així com l’elaboració d’un perfil comercial en cas d’haver obtingut el consentiment, les dades que s’indiquin en cadascun dels supòsits permesos o autoritzats pel client s’emmagatzemaran i tractaran amb aquesta finalitat durant un termini de 12 mesos, llevat que per complir amb la finalitat prevista sigui necessari un període superior. Per exemple, els serveis que han estat contractats pel client durant la vigència de la relació contractual amb PARLEM.

Transcorreguts els terminis anteriorment indicats, les dades podran ser destruïts, bloquejats o anonimitzades, segons escaigui, i de conformitat amb el que indica la legislació.

7. Exercici de drets

De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, PARLEM informa el client que té els següents drets derivats de la normativa aplicable:

Accés: permet el titular de les dades obtenir informació sobre si en PARLEM estem tractant dades personals que el concerneixen o no i, en aquest cas, dret a obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

Supressió: permet que les dades siguin suprimits i deixin de tractar-se per PARLEM, llevat que hi hagi obligació legal de conservar-los i / o no prevalguin altres motius legítims per al seu tractament per PARLEM. Per exemple, quan les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits, el client pot sol·licitar que suprimim sense dilació indeguda aquestes dades.

Limitació: sota les condicions establertes legalment, permet que el tractament de dades es paralitzi, de tal manera que s’eviti per part de PARLEM seu tractament en un futur, que únicament els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. PARLEM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat: permet a l’interessat rebre els seus dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a PARLEM, i poder transmetre directament a un altre responsable en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Per a l’exercici d’aquest dret, caldrà que el client proporcioni un correu electrònic vàlid.

PARLEM garanteix l’adopció de les mesures necessàries per a assegurar l’exercici d’aquests drets gratuïtament, sent necessari per a tal exercici que s’adjunti còpia del seu document oficial d’identificació:

Per a l’exercici de qualsevol dels drets citats anteriorment dirigint un escrit postal, indicant en la sol·licitud quin dret exerceix i a quins números de telèfon concrets de les que el client és titular afecta l’esmentada sol·licitud, a:

CARRER BADAJOZ, 145, 2ª planta 08018 BARCELONA, o bé

Escrivint un correu electrònic a través de la següent adreça, aportant la mateixa informació exposada en l’apartat anterior, a: PROTECCIODEDADES@PARLEM.COM

Trucant des de cadascuna de les seves línies fixes o mòbils, respecte de les que pretén exercir el seu dret a el telèfon gratuït 1713

Tal com estableix la legislació, l’exercici d’aquests drets serà atès per PARLEM en el termini màxim d’un mes. No obstant això i en funció de la complexitat de la sol·licitud, la completa implementació de determinats drets podria comportar un termini superior que en cap cas superarà els dos mesos addicionals.

Així mateix, i especialment quan el Client consideri que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà escriure al delegat de protecció de dades a la següent adreça: PROTECCIODEDADES@PARLEM.COM

Finalment, el client tindrà dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquests efectes s’ha de dirigir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte són les següents:

Agència Espanyola de Protecció de DadesC / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid

8. Informació que compartim: destinataris o categories destinataris

PARLEM únicament intercanviarà dades personals amb tercers destinataris, per a qualsevol de les finalitats previstes en la Política de Privadesa, amb l’objectiu de mantenir la relació contractual, realitzar les comunicacions a empreses de el Grup PARLEM que el client hagi permès, als sistemes d’informació creditícia , així com les que siguin legalment exigibles en compliment de qualsevol normativa que sigui aplicable en els termes exposats a continuació:

Necessàries per a la prestació de servei:

PARLEM té contractats per a la gestió d’algunes de les funcions necessàries per a la prestació de servei, proveïdors de confiança que podran tenir accés a dades personals, que actuaran com encarregats de tractament i que estaran obligats contractualment a complir les seves obligacions legals d’encarregat de tractament , a mantenir la confidencialitat i secret de la informació.

Pel que fa a les categories de destinataris s’indica que, es podrà compartir informació personal del Client amb els serveis comercials i tècnics de PARLEM, en funció dels productes i / o serveis que el Client tingui contractats. El client podrà trobar la relació actualitzada de les categories d’aquests proveïdors; no es realitza cap transferència internacional de dades.

En cap cas les dades de caràcter personal del Client o usuari seran compartides amb terceres empreses sense obtenir el seu consentiment previ, llevat que la comunicació de les seves dades fos necessària per a assegurar el manteniment de la relació contractual amb el Client així com en els casos previstos per la normativa vigent en cada moment.

Així mateix, atesa la configuració de l’oferta comercial de PARLEM i en funció de les necessitats tècniques per a la prestació dels serveis que formen part de la mateixa, es podran produir les comunicacions de dades que siguin necessàries, entre els corresponsables de el tractament, amb el finalitat de prestar i gestionar correctament el servei contractat, oferir l’oferta comercial que més s’adapti a les circumstàncies de el client (per exemple, en cas de tenir limitacions de cobertura que impliquin una solució satèl·lit), així com als seus interessos i preferències.

Addicionalment, s’informa que podran ser comunicades les dades personals que siguin necessaris per a la prestació, facturació i cobrament de serveis de tercers contractats pel Client a través dels Productes i Serveis PARLEM, com per exemple, altres operadores de telecomunicacions, proveïdors de serveis de tarifació addicional així com la resta de proveïdors que, si escau, s’indiquin en les Condicions dels Productes o serveis.

Les comunicacions de dades a empreses del Grup PARLEM que el client hagi permès en virtut de la present Política de Privacitat:

Les comunicacions que podran ser realitzades a empreses de el Grup PARLEM en els termes exposats en l’apartat 5.2 estaran basades en l’interès legítim segons les dades que formin part del mateix.

Per tant, les comunicacions de dades es produiran únicament a les empreses de el Grup PARLEM que prestin Productes o Serveis PARLEM, és a dir, LEMON TELECOM, S.L., sempre que el client hagi permès la mateixa, i sempre que aquesta sigui necessària per a la finalitat indicada en cada un dels casos. En cap cas, es produirà un accés permanent a les dades personals per part de les empreses de el Grup PARLEM indicades, sinó que haurà de tractar-se d’un dels supòsits descrits.

Comunicacions de dades a sistemes d’informació creditícia:

El Client és informat que, d’acord amb la normativa vigent, en supòsits d’impagament, les dades relatives al deute podran ser comunicades a terceres empreses degudament autoritzades legalment i encarregades de gestionar l’incompliment d’obligacions dineràries.

En aquest sentit, l’informem que els sistemes d’informació creditícia amb què treballa PARLEM són HAPPYDAYS EVENTS, S.L.

Comunicacions de dades a entitats financeres i de pagament:

Les dades es comunicaran a les entitats de crèdit i de pagament en la mesura necessària per a la gestió del cobrament dels serveis contractats i en particular dels càrrecs domiciliats.

Compliment d’una obligació legal

PARLEM també podrà comunicar a tercers degudament habilitats legalment, la seva informació personal quan sigui necessari per complir amb la legislació.

PARLEM podrà comunicar les dades personals del Client a les diferents autoritats públiques en virtut d’una obligació legal, com les autoritats fiscals i duaneres, les autoritats judicials, les autoritats competents en matèria de telecomunicacions, la policia judicial, les entitats prestatàries dels serveis de atenció de les trucades d’urgència 112, i qualsevol altre que en funció de la normativa vigent sigui aplicable.

 9. Transferències internacionals de dades

S’informa que PARLEMno relaitza transferències Internacionales de dades.

10. Seguretat i confidencialitat en el tractament de la teva informació

PARLEMha adoptat les més adequades mesures de seguretat i mitjans tècnics per evitar la seva pèrdua, mal ús o el seu accés sense la teva autorització.

Quan rebem les dades de client, utilitzem rigorosos procediments i funcions de seguretat per a impedir qualsevol accés no autoritzat.

Les dades personals que puguem demanar per mitjà de les diferents comunicacions que mantinguem amb tu seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte dels mateixos i garantint el deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries i raonables que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.

En els casos de violació de seguretat de dades personals que comportin risc per als drets de les persones, PARLEM ha de prendre les mesures necessàries per posar remei a la situació i mitigar els possibles efectes negatius que aquest violació pogués haver causat. Així mateix, ho notificarà als clients o usuaris i a l’Autoritat Nacional competent si se’ls requereix per la normativa de protecció de dades aplicable.

11. Decisions automatitzades que produeixin efectes jurídics per al client

S’informa que, el tractament de les seves dades per a les finalitats indicades, només implicarà l’aplicació de decisions automatitzades que produeixin efectes jurídics per al client, quan el mateix hagi consentit explícitament la mateixa.

No obstant, si la mateixa fos necessària per a la prestació d’algun dels serveis contractats pel client, s’informarà adequadament en les Condicions generals o particulars que corresponguin.

12. Tractament ulterior

Si PARLEM requerís el tractament ulterior de les seves dades personals per a un fi diferent als recollits la present Política de Privadesa, s’informarà prèviament, incloent-hi tota la informació que sigui legalment exigible així com les finalitats previstes per a aquest tractament.

13. Tractament de dades de menors

PARLEM prohibeix expressament que aquells menors de 14 anys facilitin les seves dades personals a PARLEM sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals. No es fa en cap cas tractament de dades.

14. Com i per a què anonimitzem les teves dades?

En el procés d’anonimització, les dades de caràcter personal reals són substituïts per identificadors únics irreversibles, de manera que no sigui possible executar el procés al revés (no es podrà, per exemple, obtenir el número de telèfon ni cap altra dada de caràcter personal a partir de l’esmentat identificador).

Amb aquestes dades anònims, el Grup PARLEM realitza Projectes Big Data en què conjunts de dades o combinacions de conjunts de dades de gran volum i complexitat, són processats mitjançant tecnologies i eines que permeten obtenir resultats estadístics d’utilitat.

D’altra banda, les dades s’analitzen amb l’objectiu d’obtenir resultats, sempre de manera agregada, per tal d’identificar comportaments de caràcter general i mai de caràcter individual. Un cop agregats, les dades són extrapolats estadísticament per fer una estimació sobre el nombre total de persones, per no tenir en compte només aquells que estan connectats la xarxa de PARLEM. Per tot això, atès que les dades estan anonimitzades, agregats i extrapolades, és totalment impossible identificar de manera individual a les persones que van generar aquestes dades.

15. Galetes

A l’igual que altres portals d’Internet, les pàgines web de PARLEM utilitzen una tecnologia anomenada “cookies” per recollir informació sobre les interaccions dels usuaris i forma d’utilització de les Pàgines web.

Si com a client PARLEM acceptes les galetes de les nostres pàgines web, també acceptes que PARLEM et identifiqui com a client o usuari i pugui tractar la informació per a anàlisi interns i per als tractaments que hagis permès o autoritzat associats al teu condició de client, sent aplicable la present política de Privacitat PARLEM més del que s’indica en la política de cookies.

Per obtenir informació detallada sobre com PARLEM utilitza les galetes, pots consultar la política de Cookies a https://parlem.com/politica-cookies/

16. Canvis de la política

PARLEM podrà actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Aquesta actualització es farà pública per part de PARLEM en qualsevol cas, i serà comunicada directament a client o usuari en el cas que la mateixa afecti als seus drets o llibertats. Per exemple, es farà pública la inclusió d’un nou tractament que requereixi d’un consentiment de l’interessat atès que aquest haurà de ser explícitament acceptat, i es notificarà directament a client o usuari la modificació de l’abast de l’interès legítim que afecti el tractament de les seves dades .

Totes les notificacions, modificacions i comunicacions per part de PARLEM al cliente relacionades amb la Política de Privadesa es realitzaran amb el preavís legal necessari, d’alguna de les següents maneres segons procedeixi: (a) informació en factura; (B) enviament per correu postal o electrònic a qualsevol de les adreces que el CLIENT faciliti a PARLEM; (C) comunicació per mitjà d’una trucada telefònica a l’nombre / s de telèfon de l’CLIENT o usuari, (d) mitjançant un SMS.

La utilització dels nostres serveis una vegada comunicat aquest canvi implicarà el coneixement de la mateixa per part de client en els termes recollits en la nova política de privacitat publicada.